top of page

Wang Xuezhu

Interaction and Industrial Design

Education

Sep. 2018 – Jul. 2022

Product (Interaction) Design, Guangzhou Academy of Fine Arts

Sep. 2023 – Present

M.A. Information Art & Design , Tsinghua University


Projects & Publications

ACM Chinese CHI2023

Yijie Guo, Hanyang Hu, Zhuoran Zhai, Yao Lu, Xuezhu Wang, Yuan-Ling Feng, Zhihao Yao, Zhenhan Huang, Yuan Yao and Haipeng Mi. Designing Future In-Vehicle Assistants: Insights from User Imaginations and Experiences


Wang Xuezhu
bottom of page