top of page

Yao Zhihao

Electronic Engineering

Education

Sep. 2014 – Jul. 2018B.Eng. Department of Electronic Engineering, Tsinghua University

Sep. 2018 – Jul. 2021M.A. Information Art & Design, Tsinghua University

Sep. 2021 – PresentPhD Candidate. Information Art & Design, Tsinghua University


Projects & Publications


Projects

MOJA -Robot orchestra


Publications

IEEE RO-MAN2023

Zhihao Yao, Yijie Guo, Yao Lu, Qirui Sun, Mingyue Gao, Haipeng Mi. Taotie: Designing a Museum Robot utilizing Cultural Metaphors


ACM UIST2023

Zhihao Yao, Qirui Sun, Beituo Liu, Yao Lu, Guanhong Liu, Haipeng Mi. InkBrush: A Flexible and Controllable Authoring Tool for 3D Ink Painting


ACM Chinese CHI2023

Zhihao Yao, Yao Lu, Yijie Guo, Qirui Sun, Mingyue Gao and Haipeng Mi. Taotie: Designing a Museum Robot utilizing Cultural Metaphors


ACM Chinese CHI2023

Yijie Guo, Hanyang Hu, Zhuoran Zhai, Yao Lu, Xuezhu Wang, Yuan-Ling Feng, Zhihao Yao, Zhenhan Huang, Yuan Yao and Haipeng Mi. Designing Future In-Vehicle Assistants: Insights from User Imaginations and Experiences


ACM Chinese CHI2023

Hanxuan Li, Yu Peng, Zhihao Yao, Qirui Sun, Yao Lu and Haipeng Mi. Robotic Xiàngshēng Theater: Designing Audio-Animatroinics with Cartoon-Style Facial Expression for Chinese Intangible Cultural Heritage Exhibition

Yao Zhihao
bottom of page