top of page

  Global Innovation eXchange(GIX)

Mo Wanying

Mo Wanying

Wang Xinyu

Wang Xinyu

Interaction Design and Technology

Huang Yuqi

Huang Yuqi

Gao Peizhong

Gao Peizhong

Human-Computer Interaction (HCI)

Lyu Dian

Lyu Dian

Product Design

bottom of page